PHSR

DO T A Z N Í K pre prípravu Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mikroregiónu Turiec v Gemeri na roky 2015 – 2022

Vážená pani, vážený pán, milí obyvatelia Mikroregiónu Turiec v Gemeri, Zákon č. 309 z 15. októbra 2014, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja, Národná stratégia regionálneho rozvoja a Partnerská dohoda SR na roky 2014 – 2020 definuje nové úlohy a kompetencie...