Menšie obecné služby

podľa Zák. 5/2004 § 52 25 uchádzač, 2 koordinátor.