Obnova obce

  • rekonštrukcia verejného rozhlasu
  • vybudovanie autobusovej zastávky
  • rekonštrukcia kúrenia obecného úradu
  • obecný park
  • relaxačný centrum / v štádiu vybudovania /
  • reformovaný kostol - rekonštrukcia strechy, vonkajšie maľovanie
  • sociálne priestory vybud. kultúrny dom-obecný úrad
  • rekonštrukcia kultúrneho domu / strecha, výmena okien a dvier,zateplenie, internetizácia,vonkajšie maľovanie / v štádiu vybudovania - úspešný EU projekt PPA /