Odpadové hospodárstvo

komunálny odpad každý druhý týždeň
separovanie odpadu : plast,sklo,papier,elektroodpad, nebezpečný odpad.